1122 Budapest, Ráth György utca 24.   Tel.: (36-1) 266-2842   Fax: (36-1) 392-7262   E-mail: iroda@szilagyianna.hu English

Irodánk teljeskörű jogi szolgáltatást nyújt ügyfeleinek a polgári jog és gazdasági jog minden területén. E körben Irodánk vállalja a komplex jogi ügyintézést, szerződések és kapcsolódó okiratok elkészítését, jogvita esetén a peren kívüli egyeztetések lefolytatását, továbbá a bíróságok, illetve más hatóságok előtt peres és nemperes eljárásokban történő képviseletet.

Irodánk főbb szakterületei a következők:

 • Gazdasági jog

  Irodánk a Társaságok működésével, gazdálkodásával összefüggésben - többek között - társasági jogi, vállalatvezetési tanácsokat nyújt Ügyfelei részére, valamint közreműködik csőd-, felszámolási- és végelszámolási eljárások során.
 • Építési jog

  Irodánk fő profiljába tartozik építési beruházások kivitelezése, engedélyezési eljárások során nyújtott jogi tanácsadás és kapcsolódó szerződések előkészítése. A frissen hatályba lépett és módosult jogszabályok alapján közreműködünk fedezetkezelői szerződések, építési, szerelési szerződések megkötésében, hatóságokkal való engedélyezési eljárás során beadványok előkészítésében, hatósági egyeztetésben, hatósági szerződéskötésben. A már használatba vett építmények üzemeltetését, bérbeadását célzó szerződések előkészítését és a szerződéses kapcsolatok jogi kialakítását is örömmel végezzük Ügyfeleink részére.
 • Ingatlanjog

  Az ingatlan-beruházások, ingatlanok adásvétele és bérbeadása, telekalakítási eljárások során nyújtott jogi tanácsadás és a kapcsolódó szerződések elkészítése Irodánk fő profiljába tartozik. Irodánk a jogterülettel kapcsolatban felmerülő valamennyi kérdésben átfogó tanácsadást nyújt, e körben Irodán különösen vállalja Due Diligence-k teljes körű elkészítését magyar, angol és német nyelven.
 • Közigazgatási jog

  Számos ügyfelünket képviseljük közigazgatási ügyekben, közigazgatási perekben, melynek során biztosítjuk ügyfeleink jog és érdekvédelmét. Szakmai tapasztalatunkat egyaránt hatóságok képviseletében, és ügyfél képviselőjeként is megalapoztuk. Irodánk több jogszabály - így a Vht, Étv. - megalkotásakor közreműködött a jogszabályszöveg előkészítésében. Több, mint tíz éve látjuk el parkolási ügyekben parkolási tevékenységet végző szervezet működésével kapcsolatos jogi feladatokat.
 • Közbeszerzési jog

  Irodánk közbeszerzési ügyeiben mind Ajánlatkérők, mind pedig Ajánlattevők képviseletét ellátja. A munkafeladatokat közbeszerzési ajánlattételi felhívás kidolgozásán és az eljárás lefolytatásán túl éves közbeszerzési terv, és közbeszerzési szabályzat, valamint a kötelező éves statisztikai összegzések és közlemények elkészítésében való közreműködés képezi.
 • Munkajog

  Irodánk komplex jogi tanácsadást nyújt nemcsak a munkavállalók, közalkalmazottak, és a köztisztviselőkre vonatkozó munkajogi szabályokkal összefüggésben, hanem társadalombiztosítás és az adójogszabályok területén is.
 • Polgári jog

  Irodánk a polgári jog minden területén komplex jogi tanácsadást nyújt jogi Ügyfelei részére.
 • Társasági jog

  A társaság jog területén Irodánk jelentős tapasztalatokkal rendelkezik, napi szinten lát el jogi tanácsadói tevékenységet jelentős belföldi társaságok számára a társasági jog valamennyi területén.